Privatumo politika

Asmens duomenų subjektas theheadroom.lt – klientas,  fizinis asmuo arba su klientu susijęs asmuo (kliento atstovas, sutuoktinis, partneris ir pan.), internetinės svetainės lankytojas.

Asmens duomenų valdytojas – theheadroom.lt savininkė Gerda Veličkienė.

Asmens duomenys – bet kuri informacija, susijusi su fiziniu asmeniu – duomenų subjektu, kurio tapatybė yra žinoma ar gali būti tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyta naudojantis tokiais duomenimis kaip asmens kodas, vienas arba keli asmeniui būdingi fizinio, fiziologinio, psichologinio, ekonominio, kultūrinio ar socialinio pobūdžio požymiai.

Asmens duomenų tvarkymas – bet kuris su asmens duomenimis atliekamas veiksmas: rinkimas, užrašymas, kaupimas, saugojimas, klasifikavimas, grupavimas, jungimas, keitimas, teikimas, paskelbimas, naudojimas, logines ir / ar aritmetines operacijos, paieška, skleidimas, naikinimas ar kitoks veiksmas arba veiksmų rinkinys.

Asmens duomenų valdytojas įsipareigoja saugoti interneto svetainių naudotojų privatumą ir asmens duomenis. Lankantys tinklalapiuose, tinklo serveriai laikinai įrašo prie svetainės besijungiančio kompiuterio ryšio duomenis, aplankytų svetainės tinklalapių sąrašą, apsilankymo datą ir trukmę, naršyklės ir operacinės sistemos identifikavimo duomenis ir interneto svetainę, iš kurios patenkama į valdytojo svetainę. Jokia papildoma asmeninė informacija (vardas ir pavardė, adresas, telefono numeris ar el. pašto adresas) nekaupiama, nebent duomenų pateikimas yra savanoriškas (apsiperkant, dalyvaujant konkursuose ir t.t.). Tokiu atveju asmeninė informacija gali būti naudojama tiesioginiais konkrečių paslaugų rinkodaros tikslais, tačiau tik tokiu atveju, kai tai neprieštarauja įstatymais. Nebuknuoga.com pasilieka teisę, laikydamasi taikytinų teisės aktų, pasiekti ir tikslinti asmens duomenis.

Kai kurie asmeniniai kliento duomenys ir siuntos duomenys pateikiami trečiosioms susijusioms šalims – kurjerių kompanijoms. Tai daroma laikantis šalies teisės aktų reikalavimų; pateikti duomenys privaloma paslaugoms įgyvendinti.

Theheadroom.lt negali būti atsakinga už privatumo užtikrinimą trečiųjų asmenų tinklapiuose, net ir tais atvejais, kai trečiųjų asmenų tinklalapius asmens duomenų subjektas pasiekia naudodamasis šiame tinklalapyje esančiomis nuorodomis. Theheadroom.lt rekomenduoja susipažinti su kiekvienos trečiosios šalies privatumo politika.

Asmens duomenys naudojami tinklapių techniniam administravimui, vykdant su klientu susiėjusį pirkimo sandorį ir sprendžiant dėl jo įvykdymo kilusias problemas. Theheadroom.lt perduoda asmens duomenis trečiajai šaliai tik tada, kai jie yra būtini sutarties įgyvendinimui ar to reikalauja teisės aktai.

Asmeninius klientų duomenis theheadroom.lt saugo 10 metų, kaip to reikalauja Lietuvos Respublikos įstatymai.

Klientams neprieštaraujant, asmeninius kliento duomenis Theheadroom.lt naudoja tik informavimui apie pasikeitimus theheadroom.lt veikloje. Klientas turi teisę susisiekti su nebuknuoga.com ir atsisakyti gauti informaciją.

Siekdama gerinti paslaugų kokybę, internetinės svetainės tobulinimui nebuknuoga.com naudoja tik nuasmenintus klientų duomenis.

Siekdama visaverčių paslaugų svetainės funkcionavimo, įmonė naudoja „slapukus” (cookies). Įrašyta informacija nėra asmeninių duomenų objektas, ji reikalinga atpažinti asmenį kaip ankstesnį svetainės naudotoją, renkant ir apdorojant svetainės lankomumo statistiką.

Įrašytą informaciją klientas gali bet kada peržiūrėti ir ištrinti. Taip pat klientas turi teisę nesutikti, kad slapukai būtų įrašyti  įrenginyje, tačiau tokiu atveju kai kurios svetainės funkcijos gali būti neprieinamos.

Preziumuojama, jog naudodamasis nebuknuoga.com tinklapiu vartotojas sutinka, kad jo įrenginyje būtų įrašoma informacija. Savo duotą sutikimą bet kada galima atšaukti, pakeičiant interneto naršyklės nustatymus, ar kreipiantis bet kuriais svetainėje skelbiamais kontaktais.

Theheadroom.lt imasi visų reikiamų techninių ir organizacinių saugos priemonių, kad asmens duomenys nebūtų prarasti ar netinkamai naudojami. Duomenys laikomi saugioje, viešai nepasiekiamoje operacinėje aplinkoje, prie jų prieigą turi tik tiesiogiai su paslaugos užtikrinimu susiję asmenys.

Gavęs raštišką asmens duomenų subjekto prašymą, asmens duomenų valdytojas informuos, kokie asmens duomenys (pavyzdžiui, vardas, pavardė, adresas) įrašyti įmonės sistemoje.

Asmens duomenų subjektas turi teisę reikalauti ištaisyti duomenis, jei pateikti duomenys yra klaidingi.

Asmens duomenų subjektas turi teisę būti pamirštas (visi jo asmens duomenys ištrinti), išskyrus įstatymo nustatytus atvejus.

Asmens duomenų subjektas turi teisę apriboti duomenų naudojimą ir nesutikti, kad jo duomenys būtų naudojami tiesioginiais rinkodaros tikslais.

Theheadroom.lt privatumo politika yra reguliariai peržiūrima. Theheadroom.lt pasilieka teisę savo nuožiūra keisti pranešimą dėl duomenų apsaugos. Norėdami būti informuoti apie visus keitimus, asmens duomenų subjektai turi reguliariai peržiūrėti šią medžiagą. Kilus klausimams ar norėdami susisiekti dėl asmens duomenų naudojimo, kreipkitės į hello@theheadroom.lt .

Updating…
  • Krepšelyje nėra produktų.